Л - 26.09.2022 - YUSTIN ANTONIO BANDERAS - SANNY MONKEY ILIFIA

header_pic

4 рыжие девочки

3 чёрные девочки

1 чёрный мальчик

Pedigree - Л - 26.09.2022 - YUSTIN ANTONIO BANDERAS - SANNY MONKEY ILIFIA

header_pic
YUSTIN ANTONIO BANDERAS
header_pic
SANNY MONKEY ILIFIA
FREYR NEYT LEONID
IVA ALEKSANDRIT
LEGENDORF ARGON ARAGORN
SANNY MONKEY BON PARY
TAMMO VOM ROBIENHOV
FREY NEYT ZETTA
FREYT NEYT ZLATOMIR
SANNY MONKEY AMELI
DARK ANGELS KIMMY CELTIC SPIRIT
DARK ANGELS RUNIKA FOR LEGENDORF
TIM SPIRIT KRISTI
SANNY MONKEY LANCELOT KNIGHT RIDER