М - 27.10.2022 - SANNY MONKEY FORD - SANNY MONKEY NEW DREAM

header_pic

2 черно-подпалых кобеля

3 рыжих кобеля

2 рыжих суки

Pedigree - М - 27.10.2022 - SANNY MONKEY FORD - SANNY MONKEY NEW DREAM

header_pic
SANNY MONKEY FORD
header_pic
SANNY MONKEY NEW DREAM
SANNY MONKEY LANCELOT KNIGHT RIDER
IZHERSTEI ZARINA II
ISHBELS TARRAGON
DIKAYA ORHIDEYA DLYA SANNY MONKEY
CERIINAN MODERATO
TIM SPIRIT BERRETE DLJA SUNNY MONKEY
FLY'FEEL STAR OF ELUNE
IZHERSTEI LAYMA
CERIINAN PICACHU
QUEBEC'S IBITZA ISADORA
FREYR NEYT GERMANKA
SANNY MONKEY SHANHAI