Ч - 05.03.2021 - Sanny Monkey Uktai - Aurora Borealis

header_pic

4 черно-подпалых кобеля

1 черно-подпалая сука

Sanny Monkey Chelenger
Sanny Monkey Chester Feels Oliver
Sanny Monkey Charming
Sanny Monkey Chester
Sanny Monkey Chece Beatris

Pedigree - Ч - 05.03.2021 - Sanny Monkey Uktai - Aurora Borealis

header_pic
Sanny Monkey Uktai
header_pic
Aurora Borealis
YARRACITTA HERMANNIN HERTTUA
JOKER SHOW BOGEMSKAJA RAPSODIA
MAZHESTIK DREAM ANTARES
ZAVETNAYA STRAST BELAYA MAGIYA
QUESTER VOM BLAUEN WUNDER
NORRSTROM NIKKA
SANNY MONKEY LANCELOT KNIGHT RIDER
TIM SPIRIT INDIRA
FERENCE ALFANO
FREYR NEIT GALAKTIKA
SANNY MONKEY SHARLI
SANNY MONKEY MELISENTA