Ф - 01.01.2021 - YUSTIN ANTONIO BANDERAS - SANNY MONKEY VIZANTIA

header_pic

1 черно-подпалый кобель

1 рыжий кобель

3 рыжие суки

2 черно- подпалые суки

header_pic
SANNY MONKEY FAIR
SANNY MONKEY FREDERIK
SANNY MONKEY FREYA
SANNY MONKEY FIESTA
SANNY MONKEY FANTA
SANNY MONKEY FELICIA
SANNY MONKEY FIBI

Pedigree - Ф - 01.01.2021 - YUSTIN ANTONIO BANDERAS - SANNY MONKEY VIZANTIA

header_pic
YUSTIN ANTONIO BANDERAS
header_pic
SANNY MONKEY VIZANTIA
FREYR NEYT LEONID
IVA ALEKSANDRIT
Ishbels Tarragon
Sanny Monkey Bon Pary
TAMMO VOM ROBIENHOV
FREY NEYT ZETTA
FREYT NEYT ZLATOMIR
SANNY MONKEY AMELI
CERIINAN PICACHU
QUEBEC'S IBITZA ISADORA
SANNY MONKEY LANCELOT KNIGHT RIDER
TIM SPIRIT KRISTI