Ж - 30.04.2019 - Sanny Monkey Dostoyny Sopernik - Legendorf Tsarina Tsanta

2 черно-подпалых кобеля

2 рыжих кобеля

3 черно-подпалые суки

1 рыжая сука

Sanny Monkey Zharky Ptseluy
Sanny Monkey Zhorj Moroslavsky
Sanny Monkey Zhrets Voltron
Sanny Monkey Zhelty Sapphir
Sanny Monkey Zhelanie Zavetnoe
Sanny Monkey Zhemchuzhina Chernaya
Sanny Monkey Zhasmin Princessa Nochi
Sanny Monkey Zhivaya Energia

Pedigree - Ж - 30.04.2019 - Sanny Monkey Dostoyny Sopernik - Legendorf Tsarina Tsanta

header_pic
SANNY MONKEY DOSTOYNY SOPERNIK
header_pic
Legendorf Tsarina Tsanta
ISHBELS TARRAGON
SANNY MINKEY LAMBADA FAER DANCE
Fly'Force Star of Elune
Legendorf Zerinda Zolika
CERIINAN PICACHU
QUEBEC'S IBITZA ISADORA
TIM SPIRIT BERRETE DLJA SUNNY MONKEY
CERIINAN MODERATO
Ceriinan Queiro to Aritaur
Xitamiz Xpenzive Gem
Goron vom Lotter Kreuz
Tim Spirit Mary Ann