О - 13.06.2020 - TIM SPIRIT YUNAIK FOR SANNY MONKEY - SANNY MONKEY NEW DREAM

1 черно-подпалый кобель

1 черно-подпалая сука

SANNY MONKEY ODIN
SANNY MONKEY ONIKSIA

Pedigree - О - 13.06.2020 - TIM SPIRIT YUNAIK FOR SANNY MONKEY - SANNY MONKEY NEW DREAM

header_pic
TIM SPIRIT YUNAIK FOR SANNY MONKEY
header_pic
SANNY MONKEY NEW DREAM
SANNY MONKEY LANCELOT KNIGHT RIDER
TIM SPIRIT VOILA
ISHBELS TARRAGON
DIKAYA ORHIDEYA DLYA SANNY MONKEY
CERIINAN MODERATO
TIM SPIRIT BERRETE DLJA SUNNY MONKEY
WINNETOU VOM ZEMP
ELECTRA V.D. DOELAAR
CERIINAN PICACHU
QUEBEC'S IBITZA ISADORA
FREYR NEYT GERMANKA
SANNY MONKEY SHANHAI