Sanny Monkey Zhorj Moroslavsky

Sanny Monkey Zhorj Moroslavsky

Титулы

 

Здоровье

 

Тесты

 

Pedigree - Sanny Monkey Zhorj Moroslavsky

header_pic
SANNY MONKEY DOSTOYNY SOPERNIK
header_pic
Legendorf Tsarina Tsanta
ISHBELS TARRAGON
SANNY MINKEY LAMBADA FAER DANCE
Fly'Force Star of Elune
Legendorf Zerinda Zolika
CERIINAN PICACHU
QUEBEC'S IBITZA ISADORA
TIM SPIRIT BERRETE DLJA SUNNY MONKEY
CERIINAN MODERATO
Ceriinan Queiro to Aritaur
Xitamiz Xpenzive Gem
Goron vom Lotter Kreuz
Tim Spirit Mary Ann